Imprimare

Beneficiari direc?i ?i indirec?i


Beneficiarii rezultatelor proiectului pot fi grupati in mai multe categorii:

Beneficiari directi ai infrastructurii, care pot accesa direct infrastructura de cercetare:

Cercetatori in domeniul stintelor vietii (biologie, ecologie, biotehnologie) stiintelor naturii (fizica, chimie, matematica/informatica, geostiinte) din institute de cercetare si universitati, care vor putea efectua diferite lucrari stiintifice/studii/analize de un inalt nivel, beneficiind de conditiile necesare create prin dotarea complexa, specializata/performanta cu care este prevazuta infrastructura si de sistemul informational dezvoltat. Accesarea bazei de cercetare se poate realiza prin parteneriate de cercetare sau Infrastructura de cercetare nou creata va stimula si promova: i) activitatea CDI, trasnsfer tehnologic si servicii: ii) formarea continua si perfectionarea resursei umane din colectivele de cercetare care isi vor desfasura activitatea pe platforma; iii) cresterea vizibilitatii comunitatii stiintifice la nivel national si international; iv) cresterea numarului de specialisti in disciplinele relevante pentru a face fata complexitatii si dimensiunilor problemelor de mediu; iv) cresterea nivelului de colaborare interna si internationala in programele de cercetare stiintifica privind mediul si dezvoltarea durabila; v) mobilitatea personalului de cercetare prin schimburi stiintifice nationale/internationale asigurate de accesul la infrastructura complexa si competitiva de cercetare de catre cercetatori din alte universitati si institute.

-     Tineri cercetatori – masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi, care vor fi incurajati de spatiul/mediul de lucru in cercetare de un inalt nivel stiintific ca sa dezvolte proiecte de cercetare, sa se specializeze in domeniul ecologiei si biologiei si sa isi realizeze lucrarile de dizertatie, tezele de doctorat si alte lucrari stiintifice. Efectuarea unor stagii de cercetare si formare ale tinerilor cercetatori in laboratoare platformei constituie un element important in formarea resursei umane.

-       Personalul din mediul economic (specialisti din spitale si centre medicale, intreprinderi/IMM, din industrie) care va beneficia de instruire teoretica si practica pentru formarea profesionala continua. Unul dintre rolurile infrastructurii nou create este de a stimula inovarea si transferul tehnologic catre mediul economic. Echipa de specialisti ai structurii asigura expertiza stiintifica necesara pentru diferite studii de cercetare/consultanta, analize/teste solicitate de mediul economic.

-       Specialisti in domeniul stiinta mediului din unitatile de administratie centrale si locale: ministere, agentii de mediu, directii de gospodarire a apei si reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale (Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, R.N. “Romsilva”, Agentia Nationala “Apele Romane”, Agentia Nationala de Consultanta in Agricultura “ANCA”, Agentiile de Dezvoltare Regionala, Administratiile ariilor protejate din zonele in care se desfasoara cercetarea, ONG-uri). Acestia beneficiaza de diferite studii efectuate la nivelul infrastructurii prin programe de parteneriat sau contracte de cercetare si economice.

Beneficiari indirecti:

-       Beneficiari ai rezultatelor dezvoltarii cunoasterii in domeniul managementului complexelor socio-ecologice, transferul cunostintelor nefacandu-se pe baza de contract de prestare de servicii; i) specialisti in domeniul stiinta mediului din unitatile de administratie centrale si locale care beneficiaza de metodologia si instrumentele de management elaborate intr-o forma accesibila atat factorilor de decizie si utilizatorilor si de asistenta in dezvoltarea a planurilor de management zonale sau componente ale retelelor ecologice la nivel local, regional (situri Natura 2000, parcuri naturale si nationale, etc) – asistarea actului decizional; ii) parteneri sociali din mediul economic si administrativ care vor fi consultati  si invitati sa participe in fazele desfasurarii diferitelor programe de cercetare care vizeaza dezvoltarea sistemului suport de asistare a deciziilor: fermieri, societati economice, grupuri de interese.

-       Toate categoriile de consumatori de servicii  care vor beneficia de rezultatele cercetarii prin accesul la tehnologii/metodologii noi de analiza a impactului ecologic si a evaluarii impactului diferitilor factori asupra sistemelor biologice: starea de sanatate a mediului si populatiei, siguranta alimentarea si trasabilitatea produselor alimenare, impactul contaminantilor (OMG, pesticide, antibiotice, metale grele, aditivi alimentari) asupra sanatatii omului si animalelor

Crearea platformei de cercetare transdisciplinare realizeaza integrarea necesara abordarii complexitatii sistemelor socio-ecologice, care lipseste in acest moment si are efecte asupra abilitatii comunitatii academice de a furniza si promova solutii pe termen lung necesare implementarii unui management adaptativ. Prin aceasta sprijina dezvoltarea si consolidarea infrastructurii de cercetare si monitoring integrat al complexelor socio-ecologice din Romania.

Exemple de servicii care pot fi asigurate la nivelul platformei: Servicii de consultanta; elaborare planuri de management; studii de impact ecologic; analize specifice tehnologiilor GIS (evaluarea heterogenitatii spatiale a diferitelor zone; evaluarea functionala prin procedee de modelare matematica; analize si studii privind continutul in metale grele al diferitelor tipuri de probe si aspecte ale citcuitului lor biogeochimic; analize de diferiti poluanti, compusi organici de sinteza; analize elementale (C, H, N, S) pentru probe biologice, minerale si de sinteza; studii de cercetare pentru agentii nationale, ministere, institutii de cercetare; secventiere, genotipare, detectarea anomalii cromozomiale, polimorfisme, analiza expresie genica (ARN si proteine) pentru cercetarea biomedicala; analize genetice la animale (genotipare pentru caracterizare si ameliorare); teste de biocompatibilitate pentru materiale in implanturi, proteze; teste de toxicitate in vitro pentru compusi chimici (medicamente), nanoparticule mediu, poluanti (pesticide, metale grele, hidrocarburi poliaromatice); Caracterizarea unor produse obtinute prin biotehnologii; testarea efectele antiinflamatoare ale unor extrase vegetale asupra unor modele experimentale de inflamatie neurogenica; testarea efectelor unor agonisti/antagonisti de canale ionice sau receptori pentru companii farmaceutice sau alimentare folosind tehnica de patch-clamp automatizat; studii privind alterarea cascadelor de semnalizare intracelulara, de catre diferiti compusi.

Astfel se deschid importante canale de conexiune intre activitatea de cercetare dezvoltare si mediul economic.