Eroare
 • XML Parsing Error at 1:747. Error 9: Invalid character
Bine ai venit, Vizitator
Username: Password: Amintește-mă
 • Page:
 • 1

SUBIECT:

acum 4 luni 1 săptămână #5496

 • yxuzacet
 • yxuzacet's Avatar
 • Deconectat
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
Atrakcyjna cena - Aparatura Medyczna - Sklep www - Aparaty KTG – SKLEP INTERNETOWY GOLDI - http://www.goldi.com.pl
Firma Aparatury Medycznej korzystaj?c z wieloletniego do?wiadczenia w produkcji KTG i detektorów t?tna p?odu postanowi?a wyj?? naprzeciw oczekiwaniom klientów i rozszerzy? ofert? ?wiadczonych us?ug napraw w zakresie naprawy oraz regeneracji g?owic ultrad?wi?kowych oraz TOCO. Jako jeden z liderów w produkcji ultrad?wi?kowych urz?dze? do badania t?tna p?odu, posiadamy wysok? wiedz? i do?wiadczenie, które udowadnia i pozwala naprawi? uszkodzonia g?owic ultrad?wi?kowych oraz TOCO. Przywi?zujemy wielk? wag? do wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug, w tym tak?e us?ug serwisowych, w których mamy wysokie do?wiadczenie potwierdzone zdobytymi mi?dzynarodowymi certyfikatami. Mamy doskona?y zespó? serwisowy, stale [pszerzamy swoje kompetencje na szkoleniach Polskich i zagranicznych.
http://www.goldi.com.pl/aparaty-ekg/
http://www.goldi.com.pl/aparaty-ktg/
http://www.goldi.com.pl/defibrylatory/
Do Pa?stwa dyspozycji pozostaj? przeszkoleni in?ynierowie z do?wiadczeniem w serwisowaniu sprz?tu medycznego. W trosce o nieprzerwan? prac? sprz?tów medycznych proponujemy szpitalom, gabinetom prywatnym i innym s?u?b? zdrowia kompleksowy serwis urz?dze? medycznych. Fachowo i skutecznie naprawiamy fotele ginekologiczne, ?o?ka szpitalne,mammografy, ssaki i inne urz?dzenia medyczne, wymagaj?ce nieprzerwanego dzia?ania. Klientom korzystaj?cym z napraw urz?dze? medycznych zapewniamy szybk? reakcj? na wezwanie i fachowe zrobienie prac serwisowych przez do?wiadczonych i wykwalifikowanych in?ynierów.
http://www.goldi.com.pl/fotele-ginekologiczne/
kardiomonitory
koncentratory tlenu
Prowadzimy przegl?dy gwarancyjne. Wystawiamy dokumenty techniczne o funkconowaniu sprz?tu. Zak?adamy paszporty techniczne. Oferujemy Serwis aparatów zarówno w gabinecie jak i w siedzibie firmy. Czas reakcji na zg?oszenie trwa do 48 godzin i w przypadku niewielkich usterek diagnoza i próba ich usuni?cia podejmowana jest na miejscu w gabinecie. Jednak w przypadku powa?niejszej awarii oraz kiedy wymagane jest ?ci?gni?cie cz??ci zamiennych, serwis przeprowadzany jest w siedzibie serwisanta. Transport realizowany jest przez nasz? firm? b?d? w przypadku mniejszych urz?dze? przez firm? zewn?trzn?. Pracujemy na terenie krajowym, oraz przyjmujemy do serwisu urz?dzenia przesy?ane bezpo?rednio do siedziby firmy. Przed wysy?k? sprz?tu do naprawy lub przegl?du prosimy skontaktowa? si? z nami e-mailowo lub telefonicznie. Wspó?dzia?amy z autoryzowanymi naprawami producentów sprz?tu medycznego.
kozetki lekarskie
lampy zabiegowe
?ó?ka szpitalne
pompy infuzyjne
Aparat EKG 1200G
EKG przeno?ny 12 - kana?owy o dobrej konstrukcji budowy z mo?liwo?ci? drukowania 3/6/12 wyników na papierze termicznym 210mm, wyposa?ony w kolorowy ekran LCD 8 calowy, polskie menu, automatyczn? interpretacj?, wbudowan? bateri? – 90 minut pracy lub 4 godziny czuwania. Aparat w standardzie posiada wej?cie USB, przez który mo?e ??czy? si? z komputerem. EKG ?atwy i bardzo prosty w obs?udze przeznaczony do szpitali lub gabinetów lekarskich.

W standardzie Aparat posiada:
• EKG 1200G
• komplet elektrod do aparatu
• kabel do ??czenia z zasilaniem, oraz przewód USB
• ?el do EKG
• kabel pacjentki

pulsoksymetry
spirometry
ssaki medyczne
wieszaki kroplówki
http://www.goldi.com.pl/szafy-lekarskie/
Kardiomonitor CMS8000
Kardiomonitor przeznaczony jest do obserwacji stanu chorego w dowolnym miejscu. Mo?na go u?ytkowa? u pacjentów doros?ych, dzieci i u noworodków. Przeznaczony jest dla gabinetów prywatnych, przychodni i szpitali. Monitor ma wbudowany port do kapnografu i ?atwo mo?na poszerzy? jego funkcjonalno?? o pomiar st??enia CO2 w strumieniu bocznym.

Kardiomonitor mo?e monitorowa? parametry takie jak: EKG, RESP, NIBP, SpO2, dwukana?ow? TEMP, Pr, Resp, ST, Arytmia. Wyposa?ony jest w modu? pomiarowy oraz ekran a za dop?at? modu? IBP2, kapnograf (CO2) lub drukark? termiczna. Ustawienia alarmowe urz?dzenie sygnalizuje wizualnie i d?wi?kowo stany alarmowe, których parametry ustawia si? r?cznie albo automatycznie na podstawie aktualnych warto?ci parametrów.

http://www.goldi.com.pl/szafki-przylozkowe-szpitalne/
http://www.goldi.com.pl/wozki-do-przewozenia-chorych/
http://www.goldi.com.pl/wozki-do-przewozenia-zwlok/
http://www.goldi.com.pl/wozki-anestezjologiczne/
KOMORY DO ZW?OK
Komora do zw?ok w dwóch trumnach i jednej tacy KST-2/1K.1

Komora do zw?ok przeznaczona jest do przechowywania cia? w trumnach w tym 1 odkrytej + jednej zakrytej wprowadzanych na wózkach oraz jednego cia?a na noszach.
?ciany w komorach z wózkiem, rega?em i tac? wykonane ze stali nierdzewnej.
Agregat który ch?odzi komor? sterowany elektrycznie z cyfrowym wy?wietlaczem temperatury, samoistnym odszranianiem, z wymuszonym ch?odzeniem powietrza. Zasilanie agregatu pr?dem 230 V o mocy 950 W.

http://www.goldi.com.pl/wozki-reanimacyjne/
http://www.goldi.com.pl/wozki-transportowo-kapielowe/
http://www.goldi.com.pl/wozki-zabiegowe/
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.147 seconds
Romān? (Romānia)English (United Kingdom)

Co?ul de cump?r?turi

Coşul dumneavoastră este gol.

Autentificare

Newsletter

Traducere automat?