Audit site PCBE

Newsletter PCBE

Octombrie 2014

Sigla UESigla Guvernului RomSigla Instrumente Structurale
---

Platforma de Cercetare n Biologie ?i Ecologie Sistemic?

Proiect finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea

Competitivit??ii Economice, Axa prioritar? 2 CDI: Opera?iunea 2.2.1

---

Audit site PCBE

n data de 20 octombrie 2014 se va efectua auditarea siteului www.pcbes.ro
--
--