Lansare site PCBE

Newsletter PCBE

Septembrie 2012

Sigla UESigla Guvernului RomSigla Instrumente Structurale
---

Platforma de Cercetare n Biologie ?i Ecologie Sistemic?

Proiect finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice, Axa prioritar? 2 CDI: Opera?iunea 2.2.1

---

Lansare site PCBE

A fost lansat siteul PCBE.
La adresa www.pcbes.ro g?si?i informa?iile referitoare la Platforma de Cercetare n Biologie ?i Ecologie Sistemic?.
--
--