Eroare
 • XML Parsing Error at 1:747. Error 9: Invalid character
PDF Imprimare Email


Rezultatele preconizate a se obtine in urma implementarii proiectului pot fi analizate la scari de temporale diferite, incadrandu-se in doua categorii:

 • rezultate pe termen scurt
 • rezultate pe termen lung

 

Rezultatele pe termen scurt vor fi vizibile la sfarsitul implementarii proiectului si se vor concretiza in:

i) dezvoltarea infrastructurii CD-I prin realizarea constructiei platformei si extinderii astfel a spatiului de cercetare la nivelul UB;

ii) dezvoltarea retelei nationale de cercetare socio-ecologica pe termen lung, prin extinderea si modernizarea spatiului de cercetare la nivelul statiunilor regionale de cercetare din Braila si Sinaia, prin dotarea cu echipamente de monitorizare de ultima generatie;

iii) introducerea celor mai moderne tehnici de investigare/analiza in domeniul ecologiei si biologiei sistemice, prin dotarea laboratoarelor cu cele mai moderne echipamente;

iv) realizarea unui sistem informational structurat conform standardelor internationale, care sa asigure integrarea la cel mai inalt nivel a datelor si cunostintelor realizate in domeniul ecologiei si biologiei sitemice, ca urmare a creerii si organizarii departmentului de bioinformatica si modelare.

 

Rezultatele prezentate vor fi urmarite prin urmatorii indicatori:

 • Suprafata construita (m2);
 • Suprafata modernizata (m2);
 • Laboratoare nou create (nr);
 • Laboratoare modernizate (nr);
 • Locuri de munca create (nr);
 • Nivelul investitiei in echipamente deosebit de performante (de peste 100000EURO);
 • Nivelul investitiei in echipamente de monitorizare si investigare in teren a zonelor de cercetare de lunga durata.

Rezultatele pe termen lung se vor obtine dupa implementarea proiectului.

Principalul rezultat consta in realizarea unei structuri/platforme de cercetare moderne, compatibile cu cele similare din strainatate, cu participare activa la viata comunitatiii stiintifice/academice si la elaborarea strategiilor de dezvoltare durabila regionala.

O importanta dimensiune este cea a colaborarii si integrarii unitatii de cercetare in cadrul unor consortii internationale menite sa aplice proiecte de cercetare ample la scara europeana. Un exemplu in acest sens este dezvoltarea retelei BORN (Biodiversity and Observation Research Network) al carui scop este crearea unei infrastructuri extinse pentru cercetarea si investigarea proceselor care afecteaza pierderea biodiversitatii si a consecintelor acesteia, in special asupra modificarilor climatice, in care platforma de cercetare poate avea un important rol ca pol de excelenta al cercetarii in acest domeniu in Romania. Dezvoltarea si consolidarea institutionala pe directia initiata de Departamentul de Ecologie Sistemica si Sustenabilitate si continuata prin PCBE ca parte a celei mai noi si serioase provocari care se manifesta la nivel European si global, este in acelasi timp o prioritate si o oportunitate pentru Universitatea din Bucuresti. Din anul 2003, Romania este parte a International Long Term Ecological Research (ILTER), iar din 2004 este membra (prin Universitatea din Bucuresti) intr-un important proiect de Retea de Excelenta, ALTER-net (A Long-term Biodiversity, Ecosystem an Awareness Research Network) avand ca obiectiv diferentierea unui consortiu inter-disciplinar de cercetare pe termen lung a relatiilor complexe dintre sistemele ecologice si sistemele socio-economice din componenta complexelor socio-ecologice. Platforma creata va fi parte componenta a retelei Life Watch, ceea ce va intari cooperarea internationala in domeniul ecologiei.

Colectivele de cercetare care vor utiliza infrastructura fac parte si din alte retele si asociatii profesionale internationale, sunt parteneri ai multor programe internationale si au inaintat aplicatii in programul cadru FP7, asa cum se observa din prezentarea sintetica din tabelul urmator.

 

Prin crearea acestei infrastructuri se deschid perspective importante in ceea ce priveste potentialitatea colaborarii intre diferitele componente (extinse) ale acesteia si mediul economic. Astfel, o serie de directii de cercetare dezvoltate, spre exemplu in domeniul Biologiei Moleculare – markeri moleculari la om si la diferite specii de animale de interes economic - vor avea un impact direct economic. Alte directii deschid si ele importante canale de conexiune intre activitatea de cercetare dezvoltare si mediul economic (toxicologie moleculara, microcipuri AND si alte microdispozitive utilizate in nanotehnologii, identificarea canalelor ionice tinta pentru actiunea unor agenti antiinflamatori etc). Cunostintele produse prin utilizarea acestei structuri vor fi transferate in diferite sectoare economice ca: biotehnologie, sanatate umana si animala, evaluarea resurselor genetice. Se vor extinde serviciile stiintifice acordate intreprinderilor si transferul produselor stiintifice in diferite sectoare economice: medicina, inginerie, biotehnologii, managementul complexelor socio-ecologic, inclusiv in domeniul masurarilor, testarilor, incercarilor si certificarilor. In acest mod se vor realiza venituri suplimentare, in afara celor provenite din implementarea proiectelor de cercetare, care vor conduce in final la cresterea nivelului de salarizare a beneficiarilor directi ai platformei create (personalului de cercetare) si prin aceasta imbunatatirea calitatii vietii.

Dezvoltata astfel incat sa se integreze in retele extinse de institute, laboratoare si centre pe baza de complementaritate si integrare multidisciplinara, platforma PCBE va alimenta sistemul informational care constituie coloana vertabrala a Sistemului Suport pentru Managementul Ecosistemic si Adaptativ (SSMEA). Aceasta se va realiza intr-o stransa legatura cu principalii beneficiari ai rezultatelor activitatii acestei platforme vazuti ca parteneri sociali din mediul economic si administrativ. Producerea cunostintelor transdisciplinare in biologie si ecologie sistemica va asigura luarea unor decizii politice privind dezvoltarea economica, securitatea ecologica si sociabila – dezvoltarea durabila.

 

In concluzie, rezultatele pe termen lung, vizibile in urmatorii ani dupa implementarea proiectului se vor concretiza in:

 • Cresterea vizibilitatii infrastructurii CD-I in mediul stiintific international, prin cresterea numarului de proiecte internationale in care PCBE va fi partenera;
 • Diversificarea temelor de cercetare abordate la nivelul PCBE (ex. Biotehnologii);
 • Cresterea productiei stiintifice;
 • Cresterea calitatii actului educational;
 • Cresterea transferului tehnologic catre mediul economic si stiintific;
 • Cresterea eficientei in asistarea actului decizional

 

Diferentierea si utilizarea unui set de indicatori adecvati (2.7. Indicatori), specifici fiecarui tip de rezultat anticipat, asigura transparenta realizarilor si evaluarea performantelor structurii create. Tabelul de mai jos sintetizeaza principalele rezultate asteptate si modul de cuantificare a lor.

 

Rezultatele anticipate in urma implementarii proiectului si modul de cuantificare a lor

Rezultate planificate

Indicator

Cresterea vizibilitatii infrastructurii CD-I

- Nr. retele in care sunt integrate colectivele de cercetare

- Nr proiecte internationale in care PCBE este partenera

Cresterea productiei stiintifice

- Nr. de publicatii, brevete, studii, participare la congrese, conferinte, workshopuri regionale si internationale.

-Elaborarea de studii complexe, ce integreaza cunostinte transdisciplinare

Cresterea calitatii actului educational, de formare a resursei umane

-Nr. de teze de doctorat finalizate

-Nr. de tineri angajati in echipele de cercetare ale PCBE

Cresterea transferului tehnologic catre mediul economic si stiintific

- Nr. de  servicii (studii, teste, masuratori) realizate catre mediul economic

Cresterea eficientei in asistarea actului decizional

- Nr. parteneriate cu ONG- uri, factori de decizie, autoritati locale, agenti economici privati, etc.

-Nr. studii realizate pentru factori de decizie

 

Rezultatele preconizate ca urmare a implementarii proiectului sunt conforme atat cu obiectivele domeniului D2 cat si cu ceea ce urmareste operatiunea 2.1 in particular.

Indirect, rezultatele preconizate a se obtine in urma activitatilor de C/D derulate in Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica vor duce la o dezvoltare economica durabila, dezvoltarea de parteneriate internationale prin cresterea numarului de parteneri UE in proiecte comune, atragerea unui numar cat mai mare de tineri specialisti si nu in ultimul rand abordarea de noi domenii de cercetare.

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfâr?itul perioadei de implementare

Indicatori de realizare

Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (num?r)

0

7

Laboratoare CD nou create prin proiect (num?r)

0

68

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achizi?ionate pe proiect (num?r)

0

11

Suprafa?? modernizat?/construit? (metri p?tra?i)

0

Sediul central: Construc?ie nou? - suprafa?a construit?  - 647 mp / suprafata desf??urat? - 4240 mp;

Sediul Br?ila: Construc?ie nou?  - suprafa?a construit?  - 140 mp / suprafata desf??urat? - 435 mp;

Constructie modernizat? (ponton 2366) – suprafa?? modernizat? interior – 274,5 mp; suprafa?? modernizat? exterior (punte) – 149,76 mp;

Sediul Sinaia: Constructie modernizat? – suprafa?? modernizat? – 186,39 mp;

Indicatori de rezultat

Locuri de munca create în CD datorit? proiectului (num?r)

0

52

Locuri de munca men?inute în CD datorit? proiectului (num?r)

0

20

Contribu?ia privat? (eligibil? ?i neeligibil?) a solicitantului la proiect (Lei)

0

NU

Indicatori de rezultat la 5 ani dupa implementarea proiectului

Asigurarea vizibilitatii infrastructurii CD-I

- Nr. retele in care sunt integrate colectivele de cercetare-

-  Nr proiecte internationale in care PCBE este partenera

0

 

 

-  min. 4 retele

 

-min 6 proiecte

Garantarea productiei stiintifice de calitate

- Nr. de publicatii in reviste cotate ISI, brevete, studii, participare la congrese, conferinte, workshopuri regionale si internationale.

- Elaborarea de studii complexe, ce integreaza cunostinte transdisciplinare

0

 

 

-min. 20 art. ISI/an

 

 

-min. 50 com. internat/an

 

-min.2 studii/an

Formarea resursei umane inalt calificate si atingerea unui  nivel ridicat al actului educational

- Nr. de teze de doctorat finalizate

- Nr. de tineri angajati in echipele de cercetare ale PCBE

0

 

 

-min 5/an

-min 60% din membrii colectivelor de cercetare sunt tineri

Orientarea serviciilor catre transferul tehnologic in mediul economic si stiintific

Nr. de  servicii (studii, teste, masuratori) realizate catre mediul economic

0

 

1000 analize/an

500 teste/an

10 studii/an

5 contracte/an

Asigurarea eficientei in asistarea actului decizional

- Nr. parteneriate cu ONG- uri, factori de decizie, autoritati locale, agenti economici privati, etc.

Nr. studii realizate pentru factori de decizie

 

0

 

 

-min. 3

 

-min. 2/an

 
Român? (România)English (United Kingdom)

Co?ul de cump?r?turi

Coşul dumneavoastră este gol.

Autentificare

Newsletter

Traducere automat?