Eroare
  • XML Parsing Error at 1:747. Error 9: Invalid character
PDF Imprimare Email

Obiectivul proiectului


Scopul acestui proiect este de a asigura conditiile pentru crearea unui pol de excelenta in Romania in domeniul ecologiei si biologiei sistemice prin abordarea complexa, transdisciplinara, a sistemelor biologice si ecologice, in acord cu tendintele europene si mondiale.

Acest scop reflecta pe deplin optiunile strategice ale comunitatii academice din Universitatea din Bucuresti, care vizeaza realizarea unui centru de referinta national si european, care sa asigure cercetarea integrata multi- si transdisciplinara a complexitatii, diversitatii si variabilitatii formelor de viata in contextul interactiei complexe a acestora cu mediul. Se asigura astfel conditiile pentru cuplarea, continuarea si dezvoltarea procesului de integrare a programelor de cercetare in reteaua stiintifica internationala, in special accesul la resursele financiare ale programelor cadru ale Uniunii Europene.

Scopul proiectului va putea fi atins numai prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:

  • Completarea, consolidarea si dezvoltarea configuratiei infrastructurii de cercetare dezvoltare inovare (CDI) prin crearea unei platforme de cercetare integrate si unice, in special prin componentele sale foarte costisitoare si utilizarea sa la capacitate maxima pe principiul eficientei economice;
  • Dezvoltarea cadrului conceptual si operational pentru producerea si integrarea cunostintelor transdisciplinare cerute de noile strategii si politici de dezvoltare sustenabila;
  • Asigurarea suportului/cadrului necesar pentru formarea resursei umane inalt specializate, competitive, in acord cu standardele europene si atragerea de tineri ?i de speciali?ti de înalt? calificare;
  • Crearea conditiilor pentru dezvoltarea cercetarii cu caracter aplicativ si stimularea transferului tehnologic si a activitatii de inovare in conformitate cu cerintele europene ale unei societati dinamice bazate pe cunoastere;
  • Dezvoltarea retelei nationale de cercetare ecologica pe termen lung, care sa foloseasca cele mai performante tehnici de investigare a sistemelor ecologice/biologice si integrarea sa in structurile similare de la nivel european si mondial.

Crearea Platformei de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica va permite o abordare moderna, integrata si transdisciplinara a cercetarii complexitatii, diversitatii si variabilitatii fenomenelor si formelor de viata, a relatiilor directe si indirecte dintre ele si asupra complexitatii si organizarii ierarhice a naturii si societatii umane, ceea ce reprezinta o prioritate la nivel international.

Prin dezvoltarea infrastructurii se vor crea conditii de cercetare similare cu cele de pe plan international, laboratoare dotate cu echipamente deosebit de performante in cercetarea in domeniu si va creste capacitatea de cercetare. Platforma de cercetare va fi structurata astfel incat sa asigure abordarea si dezvoltarea domeniilor noi, de vârf pe plan european, in ecologie si biologie sistemica. In realizarea acestei unitati se pune un accent deosebit pe cresterea gradului de integrare interdepartamental, cu scopul cresterii competitivitatii si, prin aceasta, a capacitatii de integrare a platformei de cercetare in aria europeana a educatiei si a cercetarii.

Cresterea eficientei activitatii de CD a Universitatii Bucuresti prin crearea acestei infrastructuri, dotate cu cele mai moderne echipamente, va avea impact direct in promovarea cercetarii la nivel universitar ca interfata si conexiune cu institutele de cercetare, mediul economic si factorii de decizie in politici de mediu. Se creaza premizele pentru dezvoltarea de parteneriate active cu mediul economic intern si extern, prin extinderea serviciilor de cercetare si transfer tehnologic al produsului stiintific in diferite sectoare economice: planificare economica, medicina, inginerie  biotehnologii. Aceasta va avea consecinte asupra cresterii nivelului de competivitate a multor sectoare socio-economice din Romania in conformitate cu obiectivele nationale stabilite prin POS-CCE, axa prioritara 2 (biotehnologie, sanatate umana si animala, evaluarea resurselor genetice, nanotehnologii). Cunostintele preconizate a se obtine sunt indispensabile elaborarii noilor strategii si politici de mediu si de dezvoltare economica.

Aceasta infrastructura de cercetare si servicii moderna, va asigura si formarea continua a resursei umane inalt specializate (tineri masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi), cu pregatire teoretica si practica transdisciplinara, competitiva pe plan european si capabili sa dezvolte cunoasterea intr-un domeniu prioritar de care depinde, intr-o foarte mare masura, proiectarea si aplicarea politicilor de conservare si utilizare sustenabila a capitalului natural, dezvoltarea si consolidarea capacitatii manageriale in activitatea de cercetare-dezvoltare. Sunt create toate conditiile pentru atragerea si/sau pastrarea in tara a unui numar mai mare de tineri specialisti, cercetatori in domeniu din tara sistrainatate. Asigurarea unui astfel de mediu de cercetare si educatie de nivel ridicat va contribui la continuarea si dezvoltarea procesului de integrare a tinerilor cercetatori in reteaua stiintifica intrenationala, la cresterea productivitatii si competitivitatii in cercetare si reducerea decalajelor fata de UE.

Infrastructura proiectata se constituie ca o platforma mixta de formare si perfectionare a resursei umane si de cercetare fundamentala si aplicata care sa raspunda obiectivelor “stiintei post – normale” orientate asupra cunoasterii si gestionarii naturii si societatii umane, organizate in complexe socio-ecologice ierarhizate la scara spatio-temporala.

 
Român? (România)English (United Kingdom)

Co?ul de cump?r?turi

Coşul dumneavoastră este gol.

Autentificare

Newsletter

Traducere automat?