Audit site PCBE

 

Newsletter PCBE

Octombrie 2014

Sigla UESigla Guvernului RomânieiSigla Instrumente Structurale
---

Platforma de Cercetare în Biologie şi Ecologie Sistemică

 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea

Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 – CDI: Operaţiunea 2.2.1

---

Audit site PCBE

În data de 20 octombrie 2014 se va efectua auditarea siteului www.pcbes.ro
--
--